Ammattisanasto

Joka alalla on oma ammattisanastonsa. Osa on virallisessakin käytössä olevaa sanastoa, osa ”ammattislangia” eli vanhoja sanoja, sanontoja ja lyhenteitä, joita voi olla hankala ymmärtää, mikäli itse työskentelee jollain toisella alalla.

Rakennuspiirustuksissa pyritään välttämään slangi- tai murresanoja ja käyttämään vain virallisia lyhenteitä. Siitä huolimatta aina silloin tällöin näkee papereissa sanoja ja sanontoja, joita ei löydy googlesta tai muista tietolähteistä. Ne ovat tekijälle ehkä tuttuja, mutta vastaanottajalle hieman oudoksi jääviä vanhahtavia ilmaisuja. Koskaan ei tarvitse ajatella, että on tyhmä, jos kysyy. Parempi kysyä kuin jäädä väärään käsitykseen asioista pidemmäksi aikaa. Sama asia voidaan joskus kertoa useammalla eri tavalla.

Taloa rakentaessa ja materiaaleja vertaillessa rakennusalan sanasto tulee nopeasti tutuksi. Aluksi luultavasti mietitään, mikä seinämateriaali olisi sopivin. Siinä vaiheessa esiin tuleekin jo melko paljon sanastoa. Pystykoolaukset, vaakakoolaukset, eristepaksuus, pehmeä eriste, kova eriste, u-arvot, lamellihirsi, kevytsoraharkko, Siporex, savitiili, kahi-tiili.. Myöhemmin MSE-ikkunat, EI30-palonkesto, maa-ainekset, naulalevyristikot, detaljit… Kenenkään rakentamista suunnittelevan ei tarvitse valmiiksi tietää, mitä termit tarkoittavat. Suunnittelija selvittää asiakkaalle mielellään piirustusten sisällön ja tekee tarvittaessa määrä- ja kustannuslaskelmat kohteesta. Niiden perusteella on helpompi keskustella alan toimijoiden kanssa ja vertailla hintoja joko netistä, rautakaupasta tai saamistaan tarjouksista.

Miten hyvin tunnet rakennusalan sanastoa? Testaa!

1. Revaus tarkoittaa:
a) katon laskemista alaspäin
b) vinosidontaa
c) rakennusalan työharjoittelua

2. EI tarkoittaa:
a) poistettavaa seinää
b) rakennusvalvonnan kielteistä päätöstä
c) tiiviyttä ja eristävyyttä palotilanteessa

3. U-arvo kertoo:
a) miten paljon materiaali läpäisee lämpöä
b) mikä on pankkilainan suhde talon hintaan
c) miten paljon materiaali johtaa lämpöä

4. Putkiremontin toinen, virallisempi nimi on:
a) linjasaneeraus
b) condesiopreventio
c) ei ole mitään muuta nimeä

5. Korkomerkinnät ovat:
a) pankin antamia tietoja 3kk euriborista
b) tontin korkeuksia suhteessa merenpintaan
c) alleviivauksia, jotka osoittavat muuttuneet asiat tekstissä

vinositeitä

Ja loppuun tietenkin vielä oikeat vastaukset: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b 🙂

Rakennusluvan hakeminen

Rakennushanke alkaa useimmiten sopivan tontin valinnalla. Ennen kuin tontille alkaa suunnitella rakennusta on hyvä varmistaa paikkakunnan rakennusvalvonnasta kaavamääräykset. Niissä voidaan määrätä esim. talon kattokaltevuus, väri, kerrosten lukumäärä ja pinta-alat.

Tonttia valitessa on usein jo mielessä minkälainen talo tontille sopisi. Huomioidaan ilmansuunnat, näköalat ja mitä toimintoja tontille tulee. Heti tontin valinnan jälkeen on hyvä olla yhteydessä suunnittelijaan ja käydä hänen kanssaan paikan päällä. Suunnittelijalta voi saada vielä jonkin uuden ajatuksen, mitä kannattaa talon sijoittelussa ja pohjapiirustuksessa ottaa huomioon. Suunnitteluun kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Talosta voi teettää useammat luonnokset ja miettiä kaikki asiat mahdollisimman valmiiksi. Se säästää aikaa ja kustannuksia rakentamisvaiheessa.

Kun piirustukset ovat valmiit, haetaan rakennuslupaa. Hakukäytännöt vaihtelevat hieman paikkakunnittain. Yleisesti ottaen kuitenkin aina tarvitaan vähintään asemapiirros, pohjapiirros, julkisivut ja yleisleikkaus sekä hankkeen vaativuuden mukaan sopiva pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Omakotitalohankkeessa se voi olla joko rakennusinsinööri, rakennusmestari tai arkkitehti.