Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelijan pätevyydestä ja tehtävistä kerrotaan rakennusmääräyskokoelman osassa A2. Omakotitalohankkeessa pääsuunnittelija huolehtii mm. eri piirustusten yhteensopivuudesta.

Arkson tarjoaa pääsuunnittelijan palveluita omakoti- ja rivitalokohteiden rakentamishankkeisiin ja erilaisiin korjauskohteisiin.