Energiatodistus

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050

Energiatodistus tarvitaan uudisrakennukseen tai olemassa olevaan rakennukseen sen myynti- tai vuokraustilanteessa. Autotalleihin, loma-asuntoihin tai alle 50 m2 kooltaan oleviin rakennuksiin energiatodistusta ei nykylainsäädännön puitteissa ainakaan vielä tarvita.

Energiatodistuksesta selviää paljonko rakennus laskennallisesti kuluttaa energiaa. Asumiskustannuksia suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon talon energiankulutus ja lämmitysmuoto. Myös isommissa remonteissa vaikutus talon energiankulutukseen yleensä selvitetään ja energiatehokkuutta pyritään parantamaan.

Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity Asumisen rahoitus- ja kehittämisekeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. Rekisterissä olevat henkilöt löytyvät osoitteesta: www. energiatodistusrekisteri.fi

Energiatodistuksen laatija