Lupakuvat

Uudisrakennuskohteeseen tarvitaan rakennusluvan hakuvaiheessa asemapiirros (pohjaksi dwg-kartta rakennusvalvonnasta), pohjapiirros, julkisivut ja yleisleikkaus.

Asemapiirroksessa esitetään asuinrakennuksen ja muiden rakennusten ja toimintojen sijoittuminen tontille. Piirroksesta selviävät etäisyydet tontin rajoihin ja muihin rakennuksiin. Asemapiirrokseen merkitään mm.tontin ja rakennusten korot ja liittymät tiehen, kaavamerkinnät ja sadevesien johtaminen. Asemapiirroksella varmistetaan se, että suunniteltu rakennus sopii tontille ja ympäristöön.

Pohjapiirros on yleensä talopiirustusten mielenkiintoisin osa. Se laaditaan asukkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ja siitä selviävät huoneiden koot, huonejärjestys, ovien, ikkunoiden ja kalusteiden sijainti. Pohjapiirroksessa, kuten muissakin lupapiirustuksissa tulee lisäksi ottaa huomioon rakentamismääräykset ja kunkin rakennusvalvonnan ohjeet piirustusten laatimisesta.

Ote RakMk A2 pohjapiirroksen laatimisesta
Ote RakMk  pohjapiirroksen laatimisesta

Julkisivut esitetään paperilla projektioina talon edestä, takaa ja päädyistä. Julkisivukuvista selviää minkä näköinen ja tyylinen talosta tulee sekä ikkunoiden ja ovien sijoittelu, kattomuoto ja miten mahdolliset terassit, katokset,  ikkunaristikot, aidat, pilarikoristeet vaikuttavat talon ulkonäköön.

Yleisleikkauksia tarvitaan vähintään yksi. Leikkauskuvasta nähdään talon huonekorkeus, ikkunoiden korkeusasema, eristekerrosten paksuudet ja materiaalit. Tiedot rakennetyypeistä ja niiden U-arvoista luetellaan piirustuksen yhteyteen myös teksteillä.

Lupakuvien lisäksi tarvitset ennen rakentamisen aloitusta kohteen vaativuudesta riippuen rakennesuunnitelmat, LVIS-suunnitelmat ja mahdollisesti esimerkiksi pohjatutkimuksen tontista.